Case: Syöpätutkimuksen lippulaiva iCAN

Syöpäsolut
Kuva: Adobe Stock

iCAN on yksi kuudesta tänä vuonna aloittavasta kansallisesta lippulaivasta. Kahdeksanvuotinen lippulaiva tulee kehittämään vahvan tutkimusytimen ympärille merkittäviä osaamiskeskittymiä vahvistamaan Suomen TKI-toimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Helsingin yliopiston, HUSin ja yhteistyökumppanien iCAN-lippulaivan tavoitteena on kehittää ratkaisuja syövän havaitsemiseen ja hoitoon potilaiden ollessa toiminnan keskiössä. Syöpä on kasvava globaali haaste: joka toisen vuonna 1960 jälkeen syntyneen ennakoidaan saavan syövän elinaikanaan. Siksi tarve uusien ratkaisujen löytämiseen, syövän varhaiseen toteamiseen ja yksilölliseen hoitoon on erittäin suuri.

Syöpä on kasvava globaali haaste: joka toisen vuonna 1960 jälkeen syntyneen ennakoidaan saavan syövän elinaikanaan.

iCAN hyödyntää ainutlaatuisia tutkimusvahvuuksia joita Suomella on sekä rekisteritiedon että digiterveyden alueella, niin geneettisessä kuin poikkitieteellisessä syöpätutkimuksessa. Lippulaivassa tullaan esimerkiksi yhdistämään tietoja kehon ulkopuolella kasvatettujen syöpäsolujen geenien toiminnasta ja lääkeherkkyyksistä potilaan hoidon aikana kerättyihin sekä potilaiden itse tuottamiin terveys- ja elämäntapatietoihin. Tiedon louhintaa kehitetään mm. keinoälyä hyödyntäen.

HUSin uusi tietoallas ja lainsäädännöllisesti valvottu terveystietojen turvallinen toisiokäyttö tarjoaa erinomaiset edellytykset luoda pohjaa oikean hoidon kehittämiseen yksilöllisesti kullekin potilaalle. iCANin tavoitteisiin sisältyy myös merkittävä lisäys lääketutkimusten lukumäärään, hyödyntäen HUSin kliinisten tutkimusten yksikköä. Syöpäpotilaat ja heidän läheisensä ovat iCANissa mukana toiminnassa kaikilla tasoilla sekä keskiössä myös tavoitteiden asettelussa.

Vuonna 2019 iCAN on käynnistysvaiheessa, jolloin Helsingin yliopisto ja HUS rakentavat kumppanuusalustan sisältöä ja rakennetta. Tätä varten rakennetaan teknologia-alusta iCAN Digital Precision Cancer Medicine Platform ja sen sisäänajo joissain syöpätyypeissä. Alustan avulla pystytään yhdistämään uudella tavalla syövän biologista tietoa potilaan muihin terveystietoihin, antaen kokonaan uutta ulottuvuutta syövän ymmärtämiselle ja mahdollisuuden parempien hoitojen kehittämiseen. Yritysten kannalta iCAN tarjoaa mahdollisuuden koko alustan hyödyntämiseen yhden luukun kautta, ja juuri tämä tekee siitä kiinnostavan yhteistyökumppanin yksityisen sektorin toimijoille.

Yritysyhteistyömallina iCANissa on EU:n Innovative Medicines Initiative (IMI) Suomen kansalliset erityispiirteet ja säännöstö huomioiden. iCAN-partnereiksi liittyvillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutettujen alahankkeiden valmisteluun ja resursointiin. Myös muita mahdollisuuksia liittyä toimintaan tarjotaan, yhteistyömuotoina esim. co-creation ja co-design start-up –yritysten, potilaiden ja kansalaisten kanssa. Lippulaivaohjelman tavoitteen mukaisesti iCANiin ollaan investoimassa uutta julkista rahoitusta lähes 20 miljoonaa euroa ensimmäisellä nelivuotiskaudella, ja tavoitteena on vähintään vastaava investointi yritysyhteistyön kautta. Yli kaksikymmentä lääke- ja digiterveysalan yritystä on jo ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön. Neuvottelut mahdollisten partnereiden kanssa ovat juuri käynnistymässä.

Kirjoittaja

Tomi Mäkelä, Executive Officer
iCAN Digital Precision Cancer Medicine -lippulaivahanke

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita