Data arvonluonnin lähteenä

Uusi digitaalinen talous haastaa perinteisen teollisuuden ja teknologian näkökulman, sillä asiakkaan valta on kasvanut. Kuluttaja-asiakas edustaa puhtaimmillaan asiakkaan uutta roolia.