Case: Ennakoivat menetelmät osana hoitoa

Vaaka puristuksissa
Kuva: Adobe Stock

WHO:n mukaan sairaan ihmisen hoitaminen maksaa 8,5 kertaa enemmän kuin saman sairauden ennaltaehkäiseminen. Kehittyneissä maissa elintavoillamme aiheutamme itsellemme tarpeetonta hallaa.

Elintapojemme suurimpia sivuvaikutuksia ovat ylipaino ja sen seurauksena syntyvät sairaudet, sekä stressistä johtuvat mielenterveysongelmat. Molempia tautiryhmiä on todella kallista ja pitkäkestoista hoitaa reaktiivisesti eli silloin kun vahinko on jo tapahtunut. Väestön ikääntyminen tulee jo muutenkin aiheuttamaan Suomessa suuria kustannuspaineita, joten meidän on pidettävä ihmiset terveinä sen sijaan että hoidamme sairaita. Ihmisen ja koneen yhteistyö voikin mahdollistaa tulevaisuuden tehokkaan terveydenhuollon.

Ihmisen ja koneen yhteistyö voikin mahdollistaa tulevaisuuden tehokkaan terveydenhuollon.

Etsimon alku syntyi informaatiotulvan navigointi- ja visualisointitarpeesta. Tutkijat olivat huomanneet, että olemassa olevat hakukoneet oli suunniteltu löytämään sellaista informaatiota, jonka olemassaolosta hakija oli jo tietoinen. Esimerkkinä tästä on ravintolan osoite tai jonkun kaupan aukioloajat. Tilanteessa, jossa hakijalla on vain hatara käsitys haettavasta tiedosta, on normaalilla hakukoneella tiedon löytäminen pitkä ja työläs prosessi. Ensin pitää saada ymmärrys aihepiiristä eli löytää hyviä tuloksia antavia hakusanoja ja vasta sen jälkeen haku onnistuu. Etsimon uudenlaisen hakemisen (englanniksi ”visual information discovery”) taustalla pyörivät koneoppimisen ja keinoälyn ratkaisut, jotka syntyivät yliopistomaailman tutkimusprojekteista. Innovaation ydintehtävä oli rakentaa käyttäjille kokonaiskuva olemassa olevasta datasta visualisoimalla sitä käyttäjäystävälliseen muotoon.

Terveysdatan hyödyntäminen ennaltaehkäisyssä

Etsimon osaajien ymmärrys terveysalasta kasvoi projektien myötä ja huomasimme, että terveysdatan järkevällä hyödyntämisellä voisi tehdä melkein ihmeitä. Terveydenhuolto on tänä päivänä lääkärivetoista, ja koska potilastietojärjestelmät ovat pääosin rakennettu potilashistorian arkistoksi, on kokonaiskuvan rakentaminen ihmisestä, eli potilaasta, manuaalista ja työlästä. Mitä jos terveydenhuolto olisikin tulevaisuudessa potilaskeskeistä (kuluttajakeskeinen) ja tiedolla johdettua? Se mahdollistaisi uusia prosesseja, hoitotapoja ja tapauskohtaista resurssien hyödyntämistä, sekä toisi mukanaan myös tilastollisia ennustuksia ihmisten tulevasta terveydentilasta ja sen haasteista.

Asenteet muuttuvat hitaasti ja keskustelu terveydenhuoltoon liittyvistä ongelmista on värikästä. Voimme esimerkiksi todeta, että nykyisen toimintamallin kustannusrakenne on liian raskas. Terveysdata makaa siiloissa ja sitä ei hyödynnetä potilaiden hyväksi, vaikka osa lääkärikäynneistä voitaisiin hoitaa etähoidolla. Vastaus siihen miksi emme jo hoida potilaita personoiduilla tekoälyroboteilla ei kuitenkaan ole yksinkertainen.

Uudistumisen haasteita

Terveydenhuollon toimiala on konservatiivinen ja uusien teknologioiden käyttöönotto on hidasta verrattuna esimerkiksi hyvinvointialan teknologioiden käyttöönottoon (Oura, Apple Watch jne.). Syitä tähän voi tarkastella markkinoiden valmiuden, lainsäädännön, kilpailijoiden, rahoittajien ym. näkökulmista. Tärkeintä on kuitenkin se, että teknologioiden ja ratkaisujen keskellä on potilas, eli ihmiset ja heidän terveytensä. Se miten tutkimuksesta saadaan uusia kannattavia yrityksiä jotka ratkaisevat makro- ja mikroekonomisia resurssiongelmia ja luovat arvoa eri sidosryhmille, on äärimmäisen monimutkaista ja haasteellista.

Tärkeintä on kuitenkin se, että teknologioiden ja ratkaisujen keskellä on potilas, eli ihmiset ja heidän terveytensä.

Keskeinen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on ihmisten huoli omista terveystiedoista ja niiden hyödyntämisestä kaupallisiin tarkoituksiin. Kuka saa käyttää terveystietojani? Kenelle sitä jaetaan? Mitä tapahtuu, jos tietoni joutuvat vääriin käsiin? Nämä kaikki ovat osa niitä haasteita joita ratkomme Etsimolla. Olemme sitoutuneita visioomme pitää ihmiset terveinä ennakoivilla menetelmillä sekä sitä kautta tuottamaan positiivisia yhteiskuntavaikutuksia.

Etsimo Healthcare on perustettu vuonna 2016 ja sen perustajaosakkaisiin kuuluu Suomen johtavia tekoäly- ja koneoppimisen professoreita. Yrityksellä on toimistot Turussa ja Helsingissä ja se työllistää 25 henkilöä. Etsimolla on strateginen kumppanuus Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluyrityksen Terveystalo Oyj:n kanssa.

Kirjoittaja

Thomas Grandell, toimitusjohtaja, perustaja
Etsimo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita