Vastuullinen ja osaava kotimainen omistajuus

Turvataksemme hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen talouskasvua täytyy vauhdittaa. Vahva kotimainen omistajuus vastaa myös tähän haasteeseen. Vastuullinen ja tulevaisuuteen investoiva kotimainen omistajuus vahvistaa Suomea kohtaamaan tulevaisuuden kriisit. Suomi tarvitsee pikaisesti omistajuuteen kannustavaa toimintaympäristöä ja myönteistä asenneilmapiiriä.

Yrityskatsaus 1/2021