Case: Health Incubator Helsinki

Tutkija työssään
Kuva: Helsinki Business Hub

Health Incubator Helsinki on Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke, joka tuo terveysalan aloittavat tiimit ja yritykset tiiviiseen yhteistyöhön kokeneiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea tulevaisuuden menestystarinoiden tekijöitä kasvun vauhdittamisessa ja kansainvälistymisessä Health Capital Helsinki -allianssin yhteydessä. Toiminta käynnistyy vuoden 2020 alussa.

Pääkaupunkiseudulla on pitkään vallinnut suuri tarve tutkijoille ja terveysteknologia-alan aloittaville yrityksille suunnatusta tuesta liiketoiminnan alulle saattamisessa ja kasvun luomisessa. Palvelujen puutteen lisäksi haasteena on ollut esimerkiksi uuden tuotteen pilotointivaiheen testiympäristöjen alueellinen pirstaleisuus. Myös toimivan markkinastrategian luominen, kasvun käynnistäminen ja kansainvälistyminen tuottavat yrityksille tyypillisesti haasteita, sillä yrityksiltä puuttuu usein tarvittavat kansainväliset kontaktit ja verkostot. Tarve terveysteknologiaan keskittyvälle yrityshautomolle on myös siksi suuri.

Pitkäjänteistä ja ketterää tukea

Health Incubator Helsinki on yhdistelmä hautomo- ja kiihdyttämötyyppisiä palveluja. Vastaava hybriditoimintamalli on yleistymässä Euroopassa. HIH tarjoaa pitkäjänteistä tukea varhaisen vaiheen tiimeille ja räätälöityä palvelua pidemmälle ehtineille yrityksille. Lisäksi tiimeille ja yrityksille tarjotaan asiantuntija-apua liiketoimintaidean arvioimiseen ja kehittämiseen sekä toimisto- ja yhteistyötiloja. Ohjelman kesto on maksimissaan kolme vuotta tiimiä kohden.

Health Incubator Helsinki tarjoaa pitkäjänteistä ja räätälöityä tukea varhaisen vaiheen tiimeille.

Kun tutkijat ja yrittäjät saatetaan yhteen terveysalan ekosysteemin kokeneiden toimijoiden kanssa, he oppivat hyödyntämään ekosysteemin palveluja ja luovat tärkeitä kontakteja Suomessa ja maailmalla. Kansainvälisen kontaktiverkoston luomiseen panostetaan. Yhteistyömahdollisuuksia tullaan avaamaan mm. pohjoismaisten yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöjen kanssa.

HIH:n tilojen keskeinen sijainti Terkko Health Hubissa Helsingin Meilahdessa mahdollistaa tehokkaan yhteistyön ja antaa toiminnalle kasvot. Terkko Health Hub on terveys-, lääke- ja elämäntieteiden ideoiden eteenpäinviemistä ja verkostoitumista tukeva keskus, jossa on aktiivinen startup-yhteisö sekä toimivat työskentely- ja tapahtumatilat. Tavoitteena on Terkko Health Hubin aseman vahvistaminen pitkän aikavälin yrityskeskukseksi, jossa terveysteknologian ja lääketieteen eri alojen tutkijat, rahoittajat ja muut toimijat kohtaavat.

HIH:n keskeisenä tavoitteena on terveysteknologian alan yritysten aseman pitkäjänteinen parantaminen ja pääkaupunkiseudun vahvistuminen terveysalan startup-yritysten kansainvälisesti varteenotettavana keskittymänä yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Uusien kasvuyritysten syntyminen pääkaupunkiseudulle lisää myös terveysalan työllisyyttä ja alueen vetovoimaa.

Kohderyhmänä tutkimuslähtöiset tiimit ja yritykset

Health Incubator Helsingin ohjelma on suunnattu terveysteknologian alan tutkimuslähtöisille aloittaville yrityksille ja varhaisen vaiheen tutkimuslähtöisille tiimeille, jotka tähtäävät kasvuyritys-toimintaan. Mukaan voivat hakea tutkijatiimit ja yritykset, joilla on varhaista näyttöä tuotteensa ja konseptinsa potentiaalista menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelma räätälöidään kunkin osallistuvan tiimin tai yrityksen tarpeiden mukaan. Yrityskohtaiset toimenpiteet tehostavat tuotteen kehittämistä, kestävän markkinastrategian luomista ja markkinoille menoa. Ohjelmaan kuuluu tiimin tai yrityksen tarpeiden mukaan myös muun muassa mentorointia, workshop-työskentelyä, demopäiviä ja verkostoitumistapaamisia terveysalan toimijoiden ja sijoittajien kanssa. Kasvun vauhdittamista varten tiimit ja yritykset saavat tukea muun muassa asiakassegmenttien löytämiseen, kansainväliseen verkostoitumiseen ja rahoituksen hankkimiseen.

Health Incubator Helsinki toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston, Terkko-yhteisön ja olemassa olevien terveysalan toimijoiden kanssa. Näitä ovat muun muassa Health Capital Helsinki, Helsinki Innovation Services, HUS kokeilualustat, Spark Finland, Terkko Health Team, Helsinki Think Company, Business Finland ja Aalto-yliopisto. HIH- hankkeen kesto on viisi vuotta, minkä odotetaan riittävän toiminnan vakiinnuttamiseksi. Pitkän aikavälin vision mukaisesti hankkeen myötä syntyy pysyvä alan yrityshautomotoiminta pääkaupunkiseudulle.

Kirjoittaja

Christian Lardot, Startup Business Advisor
NewCo Helsinki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita