Vastuullinen ja osaava kotimainen omistajuus

Turvataksemme hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen talouskasvua täytyy vauhdittaa. Vahva kotimainen omistajuus vastaa myös tähän haasteeseen. Vastuullinen ja tulevaisuuteen investoiva kotimainen omistajuus vahvistaa Suomea kohtaamaan tulevaisuuden kriisit. Suomi tarvitsee pikaisesti omistajuuteen kannustavaa toimintaympäristöä ja myönteistä asenneilmapiiriä.

Yrityskatsaus 1/2021

Terveys ja hyvinvointi – yritysten kasvun mahdollisuudet

Terveys- ja hyvinvointiala on suuren murroksen edessä. Ihmisten ikääntyminen ja lisääntyvät krooniset sairaudet asettavat kasvavia haasteita Suomessa ja maailmalla. Tarvitaan vaikuttavampia hoitoja ja ennaltaehkäisyä.

Data arvonluonnin lähteenä

Uusi digitaalinen talous haastaa perinteisen teollisuuden ja teknologian näkökulman, sillä asiakkaan valta on kasvanut. Kuluttaja-asiakas edustaa puhtaimmillaan asiakkaan uutta roolia.