Potilaat terveydenhuollon uudistajina

VR-lasit ja lääkärit
Kuva: Adobe Stock

Viimeisten vuosien aikana kansainvälinen ja kotimainen tutkimus on osoittanut, että potilaat ovat merkittävä ‘unohdettu’ resurssi ja uusien ratkaisujen kehittäjä terveydenhuollossa. Samaan aikaan terveydenhuoltojärjestelmä tunnistaa vain hyvin rajoitetusti potilaiden potentiaalin. Tämä unohdettu resurssi ja uusien ratkaisujen luoja on vielä lähes kokonaan hyödyntämättä ja siksi se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia koko terveydenhuolto-järjestelmälle.

Tutkimuksen mukaan 5.4 % Suomen aikuisväestöstä on kehittänyt jonkin henkilökohtaiseen tarpeeseen liittyvän innovaation kolmen viimeisen vuoden aikana. Voidaan siis arvioida että 172 640 Suomen kansalaista on kehittänyt kuluneen kolmen vuoden aikana käyttäjäinnovaation, jolle on markkinoilla potentiaalista kysyntää. Noin 7 prosenttia, eli noin 12.000 näistä innovaatioista liittyy terveyteen, hoivaan tai lääketieteeseen.

Tutkimuksen mukaan 5.4 % Suomen aikuisväestöstä on kehittänyt jonkin henkilökohtaiseen tarpeeseen liittyvän innovaation kolmen viimeisen vuoden aikana.

Lukujen valossa potilasinnovaatiot edustavat merkittävää resurssia terveydenhuoltojärjestelmälle. Niiden potentiaalia kuitenkin rajoittaa se, että terveydenhuoltojärjestelmästä puuttuu väylä, jonka kautta potilasinnovaatiot voidaan levittää järjestelmään ja ottaa tarvittaessa jatkokehityksen kohteiksi. Potilasinnovaatioiden tunnettuus ja leviämiskanavat ovat siis varsin puutteellisia Suomessa. Ottaen huomioon terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvat mittavat kustannuspaineet, potilasinnovaatiot ja potilaiden panos edustavat huomattavaa ja alihyödynnettyä potentiaalia.

Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten mukaan potilaat kehittävät monia uusia ja tarvelähtöisiä innovaatioita jotka parantavat heidän elämänsä laatua. Ne voivat olla luonteeltaan:

  • Sairauksiin liittyviä
  • Oireiden lievittämiseen liittyviä
  • Paikkaan tai jäseneen liittyviä
  • Potilaiden toimintaan liittyviä
  • Apuvälineitä
  • Terapioita

Potilailla on usein ongelmia, jotka liittyvät heidän toipumiseensa ja selviytymiseen eri tyyppisistä sairauksista. Potilaat ja heidän läheisensä ovat tilanteen vuoksi erittäin motivoituneita, lähes ”pakotettuja” kehittämään uuden tyyppisiä ratkaisuja elämässä selviytymiseen. Esimerkkinä rintasyöpäpotilas, joka kehitti räätälöidyt liivit helpottamaan jokapäiväistä elämää ja leikkauksesta toipumista.

Lukuisia erilaisia potilasinnovaatioita esitellään esimerkiksi patient-innovation.com sivustolla, jonne potilaat voivat postittaa omia ratkaisujaan myös muiden vastaavassa tilanteessa olevien hyödynnettäväksi. Potilailla on myös ainutlaatuisen syvällistä tietoa omista tarpeistaan ja niihin liittyvistä näkökohdista jotka voivat liittyä niin fyysiseen kuin henkiseenkin jaksamiseen, hyvinvointiin ja elämässä selviytymiseen.

Potilasinnovaatioiden potentiaali on merkittävästi kasvanut internetin myötä. Hyödyllistä tietoa on nyt saatavilla lähes rajattomasti niin virallisista lähteistä kuin vertaisryhmistäkin. Samaan aikaan myös tiedon jakaminen on tullut lähes ilmaiseksi ja sen kattavuus on kasvanut maailman laajuiseksi. Potilasyhteisöt ovatkin kasvaneet merkittäviksi foorumeiksi erityisesti sosiaalisen median ansiosta. Erilaiset avoimet ja suljetut vertaisryhmät muodostavat erinomaisen keinon vuorovaikutukselle, neuvonnalle, vinkkien jakamiseen ja vertaistukeen.

Kirjoittaja

Jari Kuusisto, rehtori
Vaasan Yliopisto

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita