Terveys ja hyvinvointi – yritysten kasvun mahdollisuudet

Ikääntyneen ihmiset kädet
Kuva: Adobe Stock

Terveys- ja hyvinvointiala on suuren murroksen edessä. Ihmisten ikääntyminen ja lisääntyvät krooniset sairaudet asettavat kasvavia haasteita Suomessa ja maailmalla. Toisaalta ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia hyvinvoinnistaan ja pyrkivät omaehtoisesti pitämään siitä huolta.  Myös kustannuspaineet ovat lisääntyneet. Tarvitaan vaikuttavampia hoitoja ja erityisesti ennaltaehkäisyä – parasta hoitoa olisi se, että ihmiset eivät edes sairastuisi.

Suuriin haasteisiin liittyy paljon mahdollisuuksia. Terveysalaa on perinteisesti tarkasteltu vain kustannuksia synnyttävänä alana, mutta nyt olemme nähneet, että terveyteen liittyy myös yritystoiminnan ja talouden kasvun madollisuuksia. Tästä hyvä esimerkki on vientiään nopeasti kasvattanut terveysteknologia. 
 
Ala on murroksessa digitalisaation, uusien edistyksellisten teknologioiden ja robotiikan murtaessa perinteisiä toimintamalleja. Data ja sen ennakkoluuloton hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia itse hoidossa, hoidon kehittämisessä tai johtamisessa. Genomitieto ja tekoäly puolestaan mahdollistavat yksilöllisemmän lääketieteellisen hoidon luoden samalla edellytyksiä vaikuttavuuden lisäämiselle. Hiljattain hyväksytty ns. sosiaali- ja terveystiedon toisiolaki luo uudenlaiset puitteet sosiaali- ja terveystiedon hyödyntämiselle tutkimuksessa ja siihen pohjautuvassa innovaatiotoiminnassa.  Erityisesti datavarannot ja niiden käytön mahdollistava lainsäädäntö tekee Suomesta kiinnostavan kohteen tki -panostuksille myös kansainvälisesti.

Erityisesti datavarannot ja niiden käytön mahdollistava lainsäädäntö tekee Suomesta kiinnostavan kohteen tki -panostuksille myös kansainvälisesti.

Innovaatiot eivät realisoidu, elleivät ne vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkailla on tärkeä rooli kehitettäessä tulevaisuuden vaikuttavampaa terveydenhuoltoa. Loppuasiakkaat eli potilaat ovat vielä osin hyödyntämätön resurssi ja uudistaja – potilaathan ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Hyvienkin ratkaisujen maailmassa on tärkeää pitää huoli siitä, että markkinoilla on tilaa uusiutumiselle. Tarvitaan tehokkaita toimintamalleja tutkimustulosten kaupallistamiseen ja uusien ratkaisujen käyttöönottoon.

Hyvienkin ratkaisujen maailmassa on tärkeää pitää huoli siitä, että markkinoilla on tilaa uusiutumiselle.

Pidemmällä tähtäimellä Suomen mahdollisuudet rakentuvat korkeatasoisen tutkimuksen ja osaamisen varaan. TEM, STM ja OKM ovat laatineet ja toteuttaneet yhdessä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian, jossa tavoitteena on alan innovaatioita ja kehittämistä vauhdittavan toimintaympäristön luominen. Kasvustrategia on hyvä esimerkki poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, jossa yhteinen agenda on lisännyt terveysalan painoarvoa ja mahdollistanut monipuolisen panostamisen tutkimukseen, kehittämiseen sekä niiden pohjalta kasvavaan liiketoimintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät yritystoiminnan uudistumisen ja kasvun mahdollisuudet edellyttävät dialogia tulevaisuudesta, mutta on myös tärkeää tunnistaa tulevaisuuskuvan esteenä olevat pullonkaulat. Toivomme, että tämä artikkelikokoelma lisää ymmärrystä terveys- ja hyvinvointialan erityispiirteistä sekä avaa näkymän paremman elämän kehittämiseen tähtäävään liiketoimintaan.

Kirjoittaja

Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita