Omistaminen on omistautumista

Omistaminen on omistautumista
Kuva: Adobe Stock

Toimintakyvytön omistajayhteisö alentaa tutkitusti yrityksen ansaintakykyä. Osaava omistaja investoi osaamistaan, energiaansa ja pääomaansa omistuksen kohteeseen.

Kun perheyrityksen osakkeenomistajalta kysyy, mitä hän omistaa, vastauksena on yleensä kuvaus yrityksen liiketoiminnasta: tuotteita, palveluita, asiakkaita, toimipaikkoja ja henkilöstöä.

Kuvaukset ovat usein hyvin eläviä. Niihin sisältyy intoa, ehkä vähän ylpeyttäkin, ja usein kysyjä saa kuulla myös mielenkiintoisia tarinoita yrityksen vaiheista.

Omistaja siis ajattelee yritystään laajennetun taseen aktiiva-puolen, eli varojen, kautta. Näitä ovat aineellinen ja aineeton omaisuus, osaaminen ja yrityskulttuuri.

Toki myös taseen passiiva-puoli, eli rahoitus, on perheyrittäjän kannalta tärkeä.

Vahvan taseen tehtävänä on varmistaa riittävä itsenäisyys ulkopuolisista rahoittajista ja riittävä lamansietokyky.

Sijoittajan vastaus samaan kysymykseen on puolestaan kovin erilainen.

Sijoittaja omistaa arvopapereita, joihin liittyy tuotto-odotuksia suoran tuoton ja arvonnousun muodoissa. Tärkeintä on halvalla ostaminen ja kalliilla myyminen.

Halvan ja kalliin arviointi tapahtuu tuloslaskelman ja taseen avainlukujen kautta.

Ensisijaisia kiinnostuksenkohteita ovat kasvu, käyttökate ja oman pääoman tuotto. Taseen passiiva-puoleen kohdistuu paljon huomiota. Siellä ei saisi olla yhtään ylimääräistä omaa pääomaa.

Kun omistaja ja sijoittaja ovat syystä tai toisesta osakkaina samassa yhtiössä, syntyy usein ongelmia.

Omistajaa kiinnostaa yrityksen arvon jatkuva kasvattaminen yrityksen hyvin pitkän aikavälin ansaintakapasiteetin rakentamisen avulla.

Sijoittajaa sen sijaan kiinnostavat osakkeen tunnuslukuja parantavat toimenpiteet, joilla kasvatetaan osakkeen potentiaalista myyntihintaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Lopputulos on yleensä se, että sijoittaja pakottaa myös omistajan myymään tai että omistaja lunastaa sijoittajan osakkeet.

Pahimmassa tapauksessa osakkaiden eri lähtökohdat johtavat riitelyyn, joka vahingoittaa yrityksen liiketoimintaa.

Aktiivisen omistajan työkalut

Aktiivinen osaava omistaja huolehtii omistuksistaan. Hän miettii parhaita tapoja myötävaikuttaa yrityksen liiketoiminnan menestymiseen. Nämä tavat voivat olla välittömiä tai välillisiä.

Yksittäinen omistaja voi henkilökohtaisesti olla tärkeä voimavara yhtiön liiketoiminnalle. Hän voi kuitenkin yhtä lailla toimia välillisesti arvoa lisäävästi linjauksin ja valinnoin.

Omistajastrategiset linjaukset helpottavat huomattavasti hallituksen työtä.

Omistajaintressin kannalta kaikkien keskeisimpien henkilöiden (hallituksen jäsenet, tilintarkastajat, keskeiset muut neuvonantajat) onnistuneet valinnat luovat terveen pohjan hyvälle hallitustyölle.

Osaava omistaja ei kuitenkaan katso vain yrityksen liiketoiminnan menestymistä. Ainakin perheyhtiössä hänen on syytä seurata myös yhtiön (omistajakollektiivin) toimintakykyä.

Jos omistaja huomaa toimintakyvyn heikkenemistä, esimerkiksi eripuran siemeniä, hänen on hyvä tarttua niihin mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät kasva konflikteiksi. Toimintakyvytön omistajakollektiivi alentaa tutkitusti yrityksen ansaintakykyä.

Omistaminen on omistautumista. Omistaja investoi osaamistaan, energiaansa ja pääomaansa omistuksen kohteeseen, koska hän näkee sen voivan kehittyä vielä nykyistä paremmaksi.

Asenne on sama kuin puutarhurilla. Syitä huoleen on aina. Kasvua saattavat uhata niin halla, kuivuus, raesateet kuin tuholaisetkin. Hyvin hoidettu puutarha kuitenkin selviää vastoinkäymisistä, uusiutuu ja luo uutta hedelmää sukupolvesta toiseen. 

Kirjoittaja

Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja
Helvar Merca Oy Ab

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita