Tulevaisuuden Suomessa jokainen on omistaja

Pieniä hahmoja seisoo rahakasojen päällä
Kuva: Adobe Stock

Omistamalla voi vaurastua ja omistamalla voi vaikuttaa. Suomi matkaa kohti omistajayhteiskuntaa, jossa kansalaiset ovat yhteiskunnallisesti merkittävien yhtiöiden osakkeenomistajia. Tasa-arvoinen omistajuus tarkoittaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus olla omistaja ja että jokaisen omistajan ääni kuuluu. 

Suomalaisilla on edellytykset tulla erinomaisiksi osakesijoittajiksi. Sijoittaminen alkaa säästämisestä. Yksityishenkilöiden pankkitileillä on yli 100 miljardia euroa. Jos haluamme vaurastua, osa säästöistä kannattaisi sijoittaa.

Olemme myös aktiivisia riskinottajia. Suomi keikkuu kärkisijoilla eniten rahapelejä käyttävien kansojen listalla. Yli kolme miljoonaa suomalaista pelaa veikkauspelejä, joihin hävitään vuosittain yli miljardi euroa. Suomessa jokainen ruokakauppa on pelikasino. Mitä jos raha-arpojen sijaan kassalla myytäisiin osakearpoja? Kuinka mukava olisi antaa ystävälle synttäriyllätykseksi omistusosuus pörssiyhtiössä.

Osaamme siis säästää ja otamme jopa yltiöpäisesti riskejä. Yhdistetään nämä ominaisuudet ja lisätään taito olla kärsivällinen. Vaurastuminen edellyttää malttia. Sijoittamalla vaurastuu hitaasti ja varmasti.

Tarvitsemme helppoja keinoja aloittaa osakesijoittaminen. Osakesäästötilin tulisi kuulua suomalaisen vakiovarusteisiin KELA-kortin tavoin.

Talousosaaminen on kansalaistaito

Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta. Pörssiyhtiöiden osakkeenomistajista kuitenkin vain kolmasosa on naisia. Tytöt pärjäävät koulussa keskimäärin poikia paremmin.

Mikäli osakesäästämistä opetettaisiin koulussa, naisten määrä sijoittajina lisääntyisi.

Ympäristön muuttuessa myös opetusta tulee muuttaa. Pörssisäätiön teettämään kyselyyn vastanneet lisäisivät talousopetusta ja samalla vähentäisivät uskonnon, käsityön tai ruotsin opetusta. Talousopetuksessa tulisi opettaa sijoitussuunnitelman tekemistä ja aktiivista omistajuutta. Omistajaosaamisen kartuttaminen alkaa peruskoulusta.

Pienet voivat olla yhdessä suuria

Euroopan unionissa on kannettu huolta sijoittajien lyhytnäköisyydestä ja kvartaalikapitalismin vaikutuksista yritysten vastuullisuuteen. Vastuullinen yritystoiminta perustuu aktiiviseen omistajuuteen.

Kun kansalaiset ovat merkittävien yritysten omistajia ja käyttävät niissä omistajavaltaa, kansan arvoista tulee yritysten arvoja. Sijoittaja voi vaikuttaa sekä rahoituspäätöksiä tehdessään että omistajan valtaa käyttäessään.

Yksityishenkilöt sijoittavat omia rahojaan. He ovat pitkäaikaisia vastuullisia omistajia. Heidän oikeuksiaan tulee vahvistaa ja äänenkäyttöä helpottaa. Vähemmistöomistajien asema on varmistettava esimerkiksi ostotarjousten ja suunnattujen antien kohdalla.

Todellinen markkinoiden demokratisoituminen tapahtuu, kun nähdään yhtiökokousten digiloikka.

Jokaisen omistajan tulee voida osallistua yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti paikasta riippumatta. Omistajan oikeudet on annettava myös etäosallistujille. Hybridiyhtiökokoukset tulee säätää pörssiyhtiöissä pakollisiksi. 

Pörssi on luottamuskehä

Pörssilistautumisten määrä kertoo yritysten kasvuhalukkuudesta. Listautumisen esteet tulee poistaa ja verotuksessa pyrkiä neutraalisuuteen. Pörssin kautta yksityissijoittajat voivat osallistua kasvun rahoittamiseen. Ruotsissa yrittäjät tuovat yrityksensä aikaisemmassa vaiheessa markkinapaikalle. Yhteistyö yksityissijoittajien kanssa toimii. Tämä on meille hyvä tavoite.

Pörssiä ei tarvita enää fyysiseksi kohtaamispaikaksi. Pörssin tärkein merkitys liittyy luottamukseen. Sijoittajan suoja rakentuu sääntöjen ja valvonnan varaan. Pörssissä jokainen omistaja on tasa-arvoinen ja avoimuus on yksi keskeisimmistä arvoista. 

Kehitetään kotimaista omistajuutta aktiivisin toimenpitein

Keskeisiä kansalaisten omistajuutta vahvistavia tekoja olisivat:

  1. Osakesäästötilin kehittäminen
  2. Talousopetuksen merkittävä lisääminen
  3. Pörssiyhtiöiden hybridiyhtiökokoukset
  4. Listautumisesteiden poistaminen mm. osinkoverotusta uudistamalla

Kirjoittaja

Sari Lounasmeri, toimitusjohtaja
Pörssisäätiö

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email