Pääomasijoittajat kasvattavat yrityksistämme kansainvälisiä menestyjiä

Pääomasijoittajat kasvattavat yrityksistämme kansainvälisiä menestyjiä
Kuva: Adobe Stock

Lupaavia startup- ja kasvuyrityksiä rahoittavat kasvuomistajat, pääomasijoittajat, antavat monipuolista vetoapua kasvua hakeville yrityksille. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittajat tarjoavat kohdeyritystensä käyttöön liiketoimintaosaamisensa, ymmärryksensä markkinasta ja monipuoliset verkostonsa. On erityisen tärkeää, että toivotamme tervetulleiksi sekä kansainväliset sijoittajat että parhaat osaajat.

Kasvuhaluiset yritykset tarvitsevat usein ulkopuolista pääomaa kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseksi, oli kyseessä sitten uutta teknologiaa kehittävä startup tai pk-yritys, joka laajenee yritysostoin.

Velkapohjainen pankkirahoitus on usein tärkeä osa yhtälöä, mutta ilman oman pääoman (OPO) ehtoista rahoitusta yrityksen voimakas kasvu on usein mahdotonta.

OPO-rahoituksen pääasiallinen lähde on pääomasijoittaja, joka rahoittaa yritystä ostamalla siitä osuuden.

Merkittävänä osakkaana pääomasijoittaja osallistuu aktiivisesti kohdeyrityksen päätöksentekoon, usein hallitustyön kautta.

Lisäksi kokenut sijoittaja tuo mukanaan liiketoimintaosaamista ja auttaa yritystä esimerkiksi oikeanlaisen osaamisen löytämisessä organisaation eri tasoille.

Suurin osa sijoittajan ja yrittäjän yhteistyöstä on tyypillisesti hyvin käytännönläheistä: johdon tukemista lähtien avainrekrytoinneista ja omien verkostojen hyödyntämisestä, myynnin kontaktoinnista aina strategian laatimiseen ja lopulta exit-prosessin läpiviemiseen.

Usein pääomasijoittaja näkyy mediassa silloin, kun sijoitus toteutuu tai kun kohdeyritys siirtyy uudelle omistajalle sijoittajan irtautuessa omistuksestaan.

Nämä ovat toki yhtiönkin kannalta merkittäviä virstanpylväitä, mutta vähemmälle huomiolle jää se, mitä sijoituksen ja irtautumisen välissä on tapahtunut ja miten paljon työtä tehdään yhdessä. 

Ulkomainen sijoittaja tarjoaa yritykselle laajan verkoston

Koska yhteistyö sijoittajan ja yrittäjän välillä on hyvin tiivistä useamman vuoden ajan, sopivia yhteistyökumppaneita punnitaan tarkasti.

Pääomasijoittajan henkilökohtainen kokemus muun muassa kasvuyrittäjyydestä, kohdeyrityksen toimialasta ja markkinasta ovat henkilökemioiden lisäksi merkittävässä osassa silloin, kun yrittäjä harkitsee eri sijoittajien välillä.

Myös sijoittaja tutustuu kohdeyritykseen hyvin huolellisesti ennen mahdollista sijoituspäätöstä.

Pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja yritykselle. Sijoittajan ja yrittäjän yhteistyön tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää kohdeyritystä ja valmistella sitä joko seuraavaa omistajaa tai pörssilistautumista varten.

Omistuksen tyypillinen aikajänne on noin viisi vuotta tai hieman yli.

Suomalaisten venture capital -sijoittajien isoimmatkin rahastot rajoittuvat alle 150 miljoonaan euroon. Muun muassa sen takia kansainväliset sijoittajat ovat moninkertaisesti isompien rahastojensa kanssa tärkeässä asemassa silloin, kun kotimaisia yrityksiä rahoitetaan myöhemmissä kasvuvaiheissa.

Ulkomaisiin sijoittajiin ja pääomaan kohdistuu usein tiettyä epäluuloa toisaalta heidän agendaansa liittyen ja toisaalta siksi, että yrityksen päätöksenteko siirtyy ainakin osittain pois kotimaisista käsistä.

On aina yrityksen edun mukaista analysoida huolellisesti uudet omistajakandidaatit ja sopia tavoitteista ja käytännöistä jo sijoitusta valmisteltaessa.

Laadukas kansainvälinen rahoittaja kykenee tarjoamaan kokemusta, osaamista ja verkostoja, joita ei kotimaassa ole tarjolla.

Juuri nämä osa-alueet ovat lähes aina kriittisen tärkeitä silloin, kun yrityksiä halutaan kansainvälistää ja kasvattaa globaaliksi johtajaksi omalla alallaan.

Suomalaisen startupin tai pk-yrityksen myynti kansainväliselle yhtiölle saa myös usein aikaan kriittissävytteistä keskustelua.

Kritiikki on kuitenkin varsin usein kaukana yritysten todellisuudesta. Hyvä omistaja huolehtii, että yhtiön ja sen työntekijöiden toimintaedellytykset pysyvät hyvinä tai jopa paranevat uuden omistajan kanssa.

Suuremman kansainvälisen omistajan resurssien ja verkostojen jakamisen lisäksi suurimmassa osassa exitejä, joita olen itse päässyt läheltä seuraamaan, on kansainvälinen ostaja investoinut kaupan jälkeisinä vuosina jopa kymmeniä miljoonia euroja Suomeen paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Sen lisäksi yrityksen henkilökunta saa arvokasta kokemusta kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja verkostojaan uudella tasolla.

Suomen on oltava houkutteleva sijoittajille ja osaajille

Suomalainen startup-kenttä on kehittynyt harppauksin viime vuosina. Esimerkiksi vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla suomalaiset startupit houkuttelivat ennätyksellisen summan, lähes neljännesmiljardin, uusia venture capital -sijoituksia.

Tästä summasta noin 60 prosenttia kerättiin kansainvälisiltä sijoittajilta.

Meidän tuleekin yhdessä huolehtia siitä, että kotimainen lainsäädäntö ja muut olosuhteet säilyvät niin kilpailukykyisinä, että ennätyslukemat kasvavat ja suomalaiset huippuyritykset saavat jatkossakin rahoitusta.

Haluamme olla mahdollisimman houkutteleva paikka sijoittajien investoida ja yritysten sekä osaajien asettua.

On kaikkien etu, että ankkuroimme tänne laajalla skaalalla sekä kotimaisia että kansainvälisiä kasvun rakentajia.

Viime aikoina huolta on herättänyt se, että ulkomaiset huippuosaajat eivät saa Suomesta työlupia, tai niiden saamisessa kestää liian kauan. Tilanne tulisikin ratkaista pian, sillä tätä kisaa osaajista meillä ei ole varaa hävitä.

Kirjoittaja

Jussi Sainiemi, partneri
Voima Ventures

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email